Skip to main content

Bitrix24 Self-Hosted (On-Premise) i Cloud verzija su sustavi za upravljanje sadržajem koji može biti veoma opsežno prilagoditi. Prijava stranice, boja teme, izgleda stranica i izbornika možete sve se prilagoditi da odgovara vašem poslovanju.

Prilagodba i Branding CLOUD ·      SELF HOSTED
 Prilagođene CRM polja

Vlastiti Logo

Prilagođen CRM, zadaci radne grupe,  polja I sl.

BRANDED web stranica za prijavu

Vlastiti URL

Boje prilagođene teme

Može uređivati izbornici

Tijekovi rada na sve subjekte

Izvorni kod

Prilagođene ploče

Stranica Editor alat

Upravljačkoj ploči konfiguracije

Potpuno novo na Portal za kupce

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Integracija je moguća sa 1000-e drugih web aplikacija putem API-ja izravno kroz bazu podataka ili kao jednostavan e-mail okidač. Integracija će pretvoriti Bitrix u središte za sve aktivnosti organizacije.

NAPREDNA INTEGRACIJA CLOUD

 

·      SELF HOSTED

 

Rest API (samo Lead-ovi)

Puni API

Baze podataka

Email okidači

+

 

+

+

+

+

 

Dodatne mogućnosti Self-Hosted naspram Cloud-a, uključuju Helpdesk, e-učenje i analitiku. Osim toga pristup upravljačkoj ploči omogućava administratorima konfiguriraciju svih alata.

MoguĆnosti CLOUD

 

·      SELF HOSTED

 

Radne skupine

Chat i Video

Dokumenti

CRM

HR

Telefonija

Eksterne radne grupe

Admin Panel

Helpdesk

e-učenje

Analitika

Dodatni moduli

Add-on Moduli

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!