Skip to main content
Radni tokovi: Radnje u Bitrix24.Drive

Dragi korisnici Bitrix24,

pripremili smo listu svih radnih postupaka u Bitrix24.Drive koji će vam pomoći da lakše i efikasnije radite s Diskom.

Radnje tijeka rada na Disku uključuju:

  • Kopiraj / premjesti na Disku
  • Kreirajte mapu na Disku
  • Izbriši objekt Drive
  • Pojedinosti o pogonu
  • Pošaljite novu verziju na Disk
  • Pošaljite na Disk

Za više informacija o svakoj od ovih radnji i uputa za konfiguraciju, pogledajte ovaj članak .

Konfigurirajte i koristite ove tokove rada svakodnevno kako biste olakšali svoju svakodnevnu

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!