Skip to main content

Bitrix24 kao rješenje za poboljšanje saradnje na projektima

Softverski alati za upravljanje projektima revolucionizirali su rad na projektima, a jedna od najvećih prednosti je što je prije tim prilikom rada na projektu morao biti fizički prisutan na jednom mjestu, što je odugovlačilo i poskupljivalo projekt, a uz to je postojala i mogućnost pada kvalitete i nezadovoljstva članova tima zbog predugog boravka na radnom mjestu.
Pojavom softverskih alata došlo je do značajnih promjena, jer sad članovi tima mogu biti fizički razdvojeni, toliko da se ponekad i ne vide tijekom cijelog trajanja projekta.

Osim toga olakšano je angažiranje stručnjaka koji ne borave na mjestu izvršavanja projekta, jer sad oni mogu raditi projektu online, tim su se uvelike smanjili možebitni putni troškovi, odnosno ovakav tip kolaboracije je potpomogao osiguranje razine kvalitete na projektu zbog lakšeg angažiranja stručnjaka koji možda ne bi bili zainteresirani za rad na nekom projektu da moraju privremeno odseliti na mjesto izvršavanja projekta, ovako su zainteresirani jer mogu raditi „od kuće“.

Tu suradnju Bitrix24  omogućava preko:

• Kontrolna ploča: ono korisnicima omogućava uvid u sve klijente i aktualne projekte, kao i brzi pristup raznim područjima kao što su izvješća, analize rizika i slično.
• Timski kalendari i rokovi: prikazuju rokove projekta i rasporede u koje pojedinci i timovi mogu imati uvid.
• E-mail integracija: omogućava integraciju softvera za projektni menadžment sa programima za slanje elektroničke pošte kao što je Microsoft Outlook.

Centar za suradnju: online lokacija koja služi za okupljanje članova tima, menadžera i klijenata kako bi dali inpute o projektu odnosno dobili brzi uvid u stanje projekta.
• Praćenje problema: alat koji članovima tima, voditelju tima, menadžeru ili direktoru omogućava praćenje problema i upravljanje istima.
• Integracija s MS Projectom: MS Project je standardni softver za upravljanje projektima kod većine kompanija pa je tako za one koji se žele prebaciti na neki od drugih softvera prebacivanje olakšano ukoliko novi program ima mogućnost integracije s MS Projectom.
• Desktop aplikacije: omogućavaju uvid u ažuriranu statistiku i informacije o projektu bez stvarnog prijavljivanja u online sustav za upravljanje projektima.
• RSS feed: omogućava kontinuirano primanje ažuriranih informacija i obavijesti vezanih za rad na projektu i sam projekt.

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!