Skip to main content

Dosegnite super-efikasnost i ubrzajte uspjeh tima

Umorni ste od pada stvari kroz pukotine? Sklonite stres iz svakodnevnih radnih procesa i obavite stvari sa lakoćom. Planirajte, organizujte i surađujte, dok učinkovito upravljate timom i balansirate vrijeme, opseg i troškove.

Upravljanje projektima 1

«Potreban vam je kompetentan alat koji vam pomaže da lako komunicirate sa kolegama, razmislite o pronalaženju rješenja i upravljanju projektima. Svi ovi zadaci se mogu lako dovršiti koristeći uslugu koja se zove Bitrix24. »

Prednosti Bitrixa24

  • Kreirajte i odredite prioritete – za besprijekornu organizaciju
  • Isporuka projekta sa punom opremom sa poboljšanim funkcijama saradnje
  • Zadovoljite klijente jednostavnim za čitanje izveštaja i Gantovih dijagrama
  • Vizualizujte rad u tijeku koristeći Kanban prikaz
  • Upravljanje radnim opterećenjima i praćenje vremena zaposlenih
  • Nabavite pogled od 360 stepeni svakog projekta pomoću alata za izradu izvještaja
  • Neka svi budu sinhronizovani, bez obzira gde se nalaze

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!