Skip to main content

Svaki projekt je priča za sebe, pa projektni menadžer i projektni tim nikad ne mogu u potpunosti predvidjeti sve potrebne probleme na putu do ispunjenja projektnog cilja. To je dug put na kojem je od ključne važnosti adekvatno upravljanje resursima. Resursi nisu neograničeni i oni koštaju, stoga je pred svakim projektnim timom važan, najvažniji zadatak upravljanja resursima. Taj put počinje definiranjem i identifikacijom resursa, predviđanjem količine resursa, zatim je pred projektnim timom zadatak utvrđivanja dostupnosti potrebnih resursa, njihove cijene i njihovih ograničenja i tek se tad donosi plan izvođenja projekta. Ti resursi mogu financijski, ljudski, proizvodni ili neki drugi. Pred projektnim timom je zadatak da za projekt osiguraju odgovarajuću količinu resursa po pravoj cijeni u pravo vrijeme kako se ne bi dogodilo da projekt kasni ili postane financijski neisplati ili da se raspadne zbog količine resursa nedostatne za uspješan razvoj projekta.

Bez resursa nema projekta, resursi koštaju i ograničeni su, stoga je puno znanja i rada uloženo u olakšavanje upravljanja resursima, u tom smjeru su se razvijali i softveri za upravljanje projektima.

Najvažnije funkcije softvera za upravljanje resursima su:
• Detalji resursa: omogućavaju dodavanje detaljnih informacija o resursima potrebnim za rad na određenoj aktivnosti u projektu.
• Set vještina: voditelju projekta ili drugoj osobi odgovornoj za organizaciju rada na projektu omogućeno je dodavanje informacija o vještinama i sposobnostima odnosno slabostima i snagama svakog pojedinog člana tima.
• Vremenska tablica: s obzirom na dozu neizvjesnosti i rizika koji dolazi sa radom na svakom projektu jedan je od najtežih zadržati projekt u planiranom vremenskom okviru.
• Materijali/zalihe: stanje zaliha te pravovremena i točna isporuka materijala od ključne su važnosti za uspjeh projekta.
• Uvoz resursa: količina materijalnih i ljudskih resursa potrebnih za rad razlikuju se od projekta do projekta.
• Adresar: izvršenje projektnih aktivnosti rezultat je rada velikog broja ljudi iz različitih sektora poduzeća ili izvan njega.
• Troškovi: osim zadržavanja u vremenskim rokovima izvedbe projekta potrebno je pridržavati se i budžeta, za što je potrebno imati i uvid u troškove resursa.
• Bilješke resursa: softverski alati za upravljanje projektima daju mogućnost dodavanja kratke bilješke svakom pojedinom resursu.
• Grupe: u svrhu smanjenja nepotrebnog utroška vremena stvaranje grupa daje mogućnost dodjeljivanja dozvola za rad na određenom dijelu projekta većem broju korisnika odjednom.
• Planer kapaciteta: kod paralelnog rada na više projekata uvijek postoji mogućnost preopterećenja resursa ili prebukiranosti njihovih rasporeda.
• Prijava/odjava: omogućava praćenje ključnih ljudskih i materijalnih resursa da bi na taj način u svakom trenutku znali gdje se oni nalaze ako se javi potreba za njihovim povlačenjem.

Digitalizirajte Vaše Poslovanje

error: Upozorenje: Ovaj sadrzaj je zasticen!!